Με έντονες αντιθέσεις

90.00

Περιγραφή

20 Κάλες κίτρινες, 7 μπλε τριαντάφυλλα, κρασπέδια, μπερ γκρας