Αιώνιο τριαντάφυλλο λευκό

35.00

Περιγραφή

Αιώνιο τριαντάφυλλο λευκό σε κλαδί με φύλλο και με ανάλογο αποξηραμμένο διάκοσμο