Κλασσικό κόκκινο

20.00

Περιγραφή

Δέκα κόκκινα τριαντάφυλλα με γυψοφύλλη