Λευκά τριαντάφυλλα και μπλε γυψοφύλλη

20.00

Περιγραφή

10 τριαντάφυλλα άσπρα με γυψοφύλλη μπλε