Λευκά τριαντάφυλλα και μπλε γυψοφύλλη

23.00

Περιγραφή

8 τριαντάφυλλα άσπρα με γυψοφύλλη μπλε