Λευκά τριαντάφυλλα και μπλε γυψοφύλλη

20.00

Περιγραφή

8 τριαντάφυλλα άσπρα με γυψοφύλλη μπλε