Σύνθεση φυτών

30.00

Περιγραφή

Σύνθεση φυτών σε γυάλινη βάση, σπαθίφυλλο, χαμαιδορέα και καλαγχόη